VMF

Kodukasutajale, Ärilahendused

Kirjeldus

Multi-Flow vooluhulga reguleerimise süsteem annab võimaluse konditsioneeri, kütte- ja sooja tarbevee tootmise kontrollimiseks vastavate funktsioonide abil.


Spetsifikatsioon

VMF-süsteem pakub võimalust kõigi hüdraulikakomponentide täielikuks kontrollimiseks, kasutades süsteemi osaks olevate erinevate komponentide omavahelist suhtlemist. See haldab süsteemi tootlikkust, arvestades seejuures lõppkasutaja poolt seatud mugavustingimustega, keskendudes püstitatud eesmärgi saavutamisele niivõrd efektiivselt ja energiat säästvalt kui võimalik. Hüdraulikasüsteemi paindlikkus täiendab innovatiivseid kontrollivõimalusi ja tulemuseks on tõhus alternatiiv külmaaine reguleeritava vooluhulgaga (VRF) süsteemidele. VMF süsteem on äärmiselt paindlik, lubades juhtumis- ja haldussüsteeme kohandada hetkevajadusega ja konkreetse tasemega: ühe jahutuskonvektori juhtimine; mitme piirkonna/töötsooni juhtimine; mitmest erinevast sõltumatust piirkonnast/töötsoonist koosneva võrgustiku juhtimine; jahutuskonvektoritest, kodumajapidamiste sooja tarbevee tootmise, täiendavate ringlussüsteemide ja soojuse taaskasutusseadmetest koosnevate võrgustike juhtimine ja haldamise.